Privacy Beleid

Privacy Beleid

Tom Lenaerts Consultancy BVBA, gevestigd aan Hazenstraat 4 2440 Geel,
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Tom Lenaerts Consultancy BVBA
Hazenstraat 4
2440 Geel
info@tomlenaertsconsultancy.be

Persoonsgegevens die wij verwerken
Tom Lenaerts Consultancy BVBA verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt (via het invullen van het contactformulier).

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@tomlenaertsconsultancy.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Tom Lenaerts Consultancy BVBA verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten en/of producten bij u af te leveren
– Tom Lenaerts Consultancy BVBA analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
– Tom Lenaerts Consultancy BVBA maakt gebruik van Google Analytics om een overzicht te krijgen van het aantal bezoekers alsook de herkomst. Belangrijk om te weten: we versturen hiervoor geen IP-adressen naar Google.

Geautomatiseerde besluitvorming
Tom Lenaerts Consultancy BVBA neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een bestuurslid van Tom Lenaerts Consultancy BVBA) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Tom Lenaerts Consultancy BVBA bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

  • Gegevens nodig om u te informeren over onze diensten en/of producten. Deze gegevens gaan we bewaren tot de toestemming door de u zelf wordt ingetrokken. Dat kan door een mail te sturen aan info@tomlenaertsconsultancy.be.
  • Gegevens nodig om onze goederen, diensten en/of producten bij u af te leveren. Deze gegevens gaan we bewaren tot de toestemming door de u zelf wordt ingetrokken. Dat kan door een mail te sturen aan info@tomlenaertsconsultancy.be.

Delen van persoonsgegevens met derden
Tom Lenaerts Consultancy BVBA verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Tom Lenaerts Consultancy BVBA gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Hoe kan u cookies beheren of verwijderen?
U kan op ieder moment cookies beheren of verwijderen via de instellingen van uw internetbrowser, wat u toelaat bepaalde of alle cookies te blokkeren. Het uitschakelen van cookies zal de diensten die wij kunnen aanbieden beperken en kan uw gebruikerservaring beïnvloeden. Het verwijderen van cookies kan tot gevolg hebben dat u handmatig uw voorkeuren moet aanpassen telkens wanneer u onze Website bezoekt. Ga voor meer informatie over het beheren en/of verwijderen van cookies naar de pagina die relevant is voor uw browser:

Safari
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer

Raadpleeg voor andere browsers de documentatie van de browseroperator.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Tom Lenaerts Consultancy BVBA en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@tomlenaertsconsultancy.be.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, Kaartnr, Geboorteplaats, Geboortedatum, Nationaliteit en Geslacht zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Tom Lenaerts Consultancy BVBA wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit. In België kan u een klacht indienen bij de Privacy Commissie, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel (commission@privacycommission.be),https://www.privacycommission.be/nl/contact.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Tom Lenaerts Consultancy BVBA neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@tomlenaertsconsultancy.be